Årsfest 2018

Årsfest 2018

Publisert av Unni Færøvik den 10.02.18.
Årsløv og medaljer
For hvert år barna spiller i korpset får de et løv - et lite merke som sys på uniformen. Årsløvene ble høytidelig overrakt. Adrian og Jabub som er helt ferske i korpset fikk korpssekker. Urrwaa har vært med i korpset i 2 år og fikk kadettmerke og Sobidan fikk 5 årsmedalje. 

Årsmøte
Kuganeswary Soundararjan ble valgt til ny leder og Vijay Jaya og Aysel Demirci som nye styremedlemmer. Mette Fjell tok gjenvalg som kasserer og Rehmana Hayat har ett år igjen av sin periode som styremedlem. Unni Færøvik gikk av som styreleder, men kommer til å hjelpe det nye styre i gang og fortsatt følge opp samarbeid med skolen og bydelen. 

Styret takket spesielt kasserer Mette Fjell, skolens representant Brita Olafsen og tillitsvalgt revisor Olafur H. Gudbjartson som også tok gjenvalg ett år til. Ingen av disse har barn i korpset og vi setter stor pris på innsatsen de gjør for korpset, skolen og nærmiljøet.