Velkommen til korpset

Velkommen til korpset

Publisert av Unni Færøvik den 08.10.17. Oppdatert 06.03.18.

Linderud skoles musikkorps – Linderudkadettene er en frivillig organisasjon som drives av foreldrene for at barna skal få spille i korps. I Linderud skoles musikkorps lærer man å spille et musikkinstrument og å spille i korps sammen med andre. Hver uke har vi samspill og instrumentalopplæring. I tillegg arrangerer vi konserter, seminarer og turer.

Hvert år velges et styre som har ansvaret for driften av korpset. Styret ansetter dirigent og planlegger konserter, turer og annen aktivitet. De har også ansvar for økonomien i korpset. De som sitter i styret er foreldre til barn i korpset. Det er frivillig arbeid og ikke betalt.

Dirigenten har ansvar for den musikalske opplæringen. Han lærer barna å spille, velger ut musikk sammen med barna og planlegger konserter og andre musikalske opptredener sammen med styret.

 

Vanligvis tar vi inn nye medlemmer i korpset hver høst. Men har du veldig lyst til å lære å spille, så kan du ta kontakt med noen i styret også utenom vanlig medlemsopptak.

 

Det koster 700 kr i halvåret å være med i korpset (500 kr for søsken). Da får man opplæring og man får låne instrument og uniform. I tillegg er det egenandel på turer. Korpset får støtte fra forskjellige offentlige støtteordninger, grasrotandel og bingo. Det gjør at prisene medlemmene betaler er mye lavere enn det det egentlig koster.