I Linderud skoles musikkorps lærer man å spille et musikkinstrument og å spille i korps sammen med andre. Hver uke har vi samspill og instrumentalopplæring. I tillegg arrangerer vi konserter, seminarer og turer.

Klassekorps
Høsten 2017 startet Linderud skole med klassekorps. Alle barna på 3. trinn får musikkundervisningen sin på korpsinstrumenter dette året. De har to timer musikk i uka og klassekorpset brukes til å oppnå læringsmålene i musikkfaget. Klassekorps er et samarbeid mellom skolen og skolekorpset. Skolen får låne instrumenter av korpset, og korpset bidrar med en ekstra lærer i tillegg til musikklæreren på skolen. Når året med klassekorps er ferdig, inviteres foreldre og barn som har lyst til å spille til å bli med i korpset. Klassekorps erstatter tradisjonell aspirantopplæring i korpset.

Juniorkorps
Juniorkorpset er for de som har gjennoført klassekorps eller aspirantopplæring og har lyst til å spille mer. Juniorkorpset har samspill på tirsdager kl 14.00 - 15.00. I tillegg får barna instrumentalopplæring i mindre grupper, for tiden på mandager.

Hovedkorps - Kadettene
Hovedkorpset er for de eldste barna i korpset som har kommet et stykke i utviklingen på instrumentet sitt og har erfaring med å spille sammen i korps. Hovedkorpset har samspill på tirsdager kl 15.30 - 16.30. I tillegg får barna instrumentalopplæring i mindre grupper.

Andre aktiviteter
Korpset har seminar en gang i høsthalvåret og en til to ganger i vårhalvåret. Da møtes vi på skolen en lørdag og/eller søndag. Ofte engasjerer vi flere instruktører og spiller både i mindre grupper og fullt korps. Det serveres noe godt i pausen og ofte iviteres foreldrene til å høre hva vi har jobbet med på slutten av dagen.

Korpset spiller forskjellige konserter gjennom året. Vi spiller for de nye førsteklasseingene første skoledag, deltar på julegrantenning første søndag i advent og selvfølgelig på 17. mai.

Vi pleier å dra på tur til Tusefryd på høsten rett etter at skolen har startet. Det er en hyggelig og sosial tur hvor musikantene blir bedre kjent og vi har det gøy sammen. Vi pleier også å dra på sommertur rett før eller rett etter at skolen slutter for sommeren. Vanligvis er det en helgetur til en korpsfestival et sted i Norge.